DESI9N.ORG

за кого е предназначена тази страница?

Страницата е за хората, решили че е дошло време да се заемат със строителството на своя дом, или извънградска вила. Тук ще бъдат разгледани, стъпка по стъпка, всички етапи, от идеята за строителство, до получаването на строително разрешение. Упътването е съставено за гр.Варна, въпреки това може да се ползва в общи линии за цялата страна.

защо направихме тази страница?

Причината тази страница да съществува са две. От една страна това са обикновенните хора, решили да се забъркат със строителната мафия, а от друга администрацията и бюрокрацията на общините, която не винаги е толкова отзивчива към недоумението на гражданите от къде аджеба да я подхванат.

какво не е тази страница?

Тази страница, както и нашата организация не е създадена за да изземва функциите на общинските администрации. Ние не сме хората които мога да решават спорове, или да издаваме каквито и да е разрешения. Нашата единствена цел е безвъзмездното предоставяне на информация и разясняване на проектантския процес на гражданите. За всеки въпрос, на който ние неможем да ви дадем одовлетворяващ отговор, препоръчваме консултация със съответната районна администрация.

какво трябва да направим за да извадим заветното разрешение за строеж?

Накратко стъпките които трябва да извърви човек, от идеята, до разрешението:

 1. Да подаде молба (по образец) в съответния район за допускане за изработка на ПУП-ПЗ. (ако няма влязъл в сила устройствен план за имота му)
 2. След изтичане на срока за издаване на допускането, да го вземе и да отиде при избрания архитект.
 3. Архитекта изработва ПУП-ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване).
 4. Внасяне на изработения план в съответния район.
 5. След издаване на заповед на кмета на района, с която ПУП-а влиза в сила, да се върне с нея при архитекта.
 6. Обсъждане на проектирането и неговото започване в идеина фаза.
 7. Съгласуване на скицата (копие от ПУП-а със заповедта) в съответните инстанции - Е.ОН, ВиК, БТК, подземен кадастър.
 8. Подготвяне на необходимите документи в Е.ОН - “Искане за проучване на условията за присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа”
 9. Изработване на инвестициония проект.
 10. Съгласуване на външната връзка във ВиК. (ако има водопровод до имота)
 11. Съгласуване на ел. проекта във Е.ОН и подписване на предварителен договор.
 12. Съгласуване на ПБЗ и проекта за Озеленяване, в голяма община. (ако това не е поето от проектанта)
 13. Подаване на окомплектования инвестиционен проект в района, с молба за разглеждане и издаване на строително разрешение.
 14. В срок от 30 дни издаване на разрешението.
 15. ....
 16. Започване на строителния процес.

Сега малко по-подробно за всяка една от стъпките и тяхните разновидности.

#1 - запознаване с районната администрация

Първата задача е да се открие районната администрация и по-конкретно, нейната дирекция "Устройство на територията". Всички въпроси свързани с проектирането и строителството се движат от служителите именно на този отдел. Тук може да намерите информация (адреси, телефони, работно време) за районите във Варна.

Следващата крачка е да си отговорите на следния въпрос: "Има ли действащ устройствен план за вашия имот?" Тъй като този въпрос звучи сякаш на китайски за повечето хора, има допълнителен въпрос който може да изясни до някъде отговора. "Имота във вилна зона извън града ли се намира?" Ако отговора е "ДА", то най-вероятно за вашия имот няма действаш устройствен план. Има разбира се и изключения, някои от най-близките селищни образувания (СО) имат изработени устройствени планове за цели зони в които може да е попаднал и вашия имот. Кога е вероятно да има действащ план? - в имота е имало законно строителство след 2001г., вие сте купили имота наскоро (след 2001г.), а бившия собственик е поръчал изработката на план без вие да знаете, имота се намира в чертите на града. В общия случай отговора на въпроса - има ли влязъл в сила устройствен план, е "НЕ" и за да сме сигурни в това, трябва да се провери в УТ (Устройство на територията) в съответния район. Най-лесния начин - избирате телефона на произволен "участаков техник" и тръгвате по веригата. Обяснявате му, че искате да проектирате и му казвате каде се намира имота ви (всеки район е разделен на под-райони, един "участъков техник" отговаря за един или повече такива под-района.). Питате го дали може да ви каже дали е необходимо да се направи ПУП-ПЗ или има вече влязъл във сила такъв за вашия имот (или цял подрайон). Вариантите са два - или дави даде конкретен отговор, или да каже че не той отговаря за вашия имот. Във втория случай го питате кой от колегите му отговаря за подрайона. Намирате телефона на колегата му в телефония указател на района и провеждате същия разговор. Трудния начин е да се отиде в приемно време в района и да се проведе същия разговор, но на живо. Ако предпочетете втория начин, може да го съчетаете с подаването на необходимото заявление. Заявленията се подават в деловодството на районите, които за разлика от дирекция "УТ", работят почки всеки ден. Ако сте разбрали, че имате нужда от ПУП-ПЗ - подавате заявление "Издаване на разрешение за възлагане на изработване на ПУП" (по образец, срок за изпълнение 7 дни), ако няма нужда от ПУП - подавате заявление "Издаване виза за проектиране" (по образец, срок за изпълнение 14 дни). И в двата случая трябва да носите копие от нотариалния акт на имота и оригинал за сравняване, както и документ за самоличкност. Стандартна процедура в администрацията е да се платят дължимите такси по услугата преди да се подадат самите документи.

До тук добре, остава да почакате седмица две, докато се изготвят документите. Незабравяйте да попитате кога и как да си ги получите.

#2 - запознаване с архитекта

Докато чакате съответните документи, не се чудете, а поразпитайте за архитект. Колеги, приятели, роднини, интернет... така, вече може би имате списък с потенциалните архитекти. В уречения ден потърсете сметка на администрацията дали си е свършила работата. Ако имате късмет и се сдобиете с допускането за изработване на ПУП, оговорете си среща с някой от колегите архитекти. Целта на първото посещение при него е проста, да осъществите визуален контакт и да го запознаете с имота. Носете със себе си допускането. Ако е нямало нужда от ПУП, прескочете директно на стъпка #6. Минавате през колкото архитекти е нужно за да се убедите, че някой от тях е вашият човек. Цената не е най-важния фактор, но въпреки това, много хора се ориентират единствено по нея. Важно е да се помни, че не си купувате килограм сирене, което може да видите и пробвате преди да го платите, а често нещо в което възнамерявате да прекарвате по-голямата част от живота си - дом.

Така ако вече сте избрали архитект, може да го оставите да поработи малко.

#3 - изработване на ПУП

Тук от вас не се изисква нищо повече или по-малко от ... пари. Изработването на плана не отнема много време, и не изисква някаква намеса от ваша страна. След изготвянето му, е важно да се окомплектова с нужните документи. За целта трябва да предпставите на архитекта копие от нотариалния акт, както и оригиналната скица дошла с допускането.

#4 - внасяне на ПУП-а за одобряване

С трите (или двата) комплекта папки се отправяте отново към района си. Подават се в деловодство, заедно със съответното заявления "Одобряване и обявяване на проекта на ПУП" (по образец, срок на изпълнение 30 дни). Незабравяйте да попитате кога и как да си ги получите.

#5 - взимане на копие от одобрения ПУП

След 30-те дни нужни за одобряване и обявяването му, вземете копие от заповедта на кмета за влизане в сила на ПУП-а. Тук е мястото да отбележим, че към стъпка #6 може да преминете още след внасянето на ПУП-а за одобрение в района, тъй като обикновенно не се очакват затруднения при одобряването, когато говорим за ПУП-ПЗ. Копието от заповедта е документа с който ви се разрешава да започнете проектирането, вземете я и отидете отново при архитекта.

#6 - започване на същинското проектиране

Сега започва същинското проектиране на сградата. Обсъждате с архитекта общите неща, изготвяте задание, оточнявате хонорари, квадратури, мечти...

#7 - съгласуване на визата

След като архитекта си е направил копие от визата, следва да ви я върне за да може да я съгласувате на различните инстанции. Съгласуване - това е нансяне на допълнителна информация за която отговарят съответните дружества, с цел - специалистите по тези части включени в инвестиционния проект да могат да си свършат работата. След като се нанесат изходните данни като - водопровод, канализация, ел.кабели, подземни съобщителни кабели, всяко от дружествата заверява скицата с печат, дата и подпис. Къде трява да се съгласува скицата? В общия случай това са дружествата - Е.ОН(местното енергоразпределително дружество), ВиК, БТК, Дирекция "Подземен кадастър". Как се прави самото съгласуване? Със визата във вас, копие и оригинал от нотариалния акт, отивате във всяко едно от гореспоменатите дружества. Тук може да намерите информация относно, къде да ги намерите, както цени и работно време.

#8 - Е.ОН

Освен съгласуването, в Е.ОН трябва да подадете “Искане за проучване на условията за присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа”. Целта на упражнението е Е.ОН да се запознае с намеренията ви за строителство, както и да даде указания, откъде да бъде взето и с каква мощност да е захранването на ново изградения обект. Искането трябва да бъде пуснато дори имота да има съществуваща партида. В такъв случай, ако мощноста е достатъчна, в указанията ще буде описано, да се използва съществуващото захранване.

#9 - изработване на инвестиционния проект

Същинското проектиране е най-забавната част от целия процес. Трябва да се убедите, че това е къщата на вашите мечти, както и на вашите възможности...

#10 - ВиК - съгласуване на външната връзка

След като е изработен ВиК проекта, трябва да бъде внесен за съгласуване в съответното поделение на ВиК. Обект без водоснабдяване неможе да бъде озаконен. За водоснабдяването съществуват два варианта - водопровод и/или кладенец (собствен водоизточник). В случай че имате кладенец, регистриран в "Басейнова дирекция", то тогава във ВиК се разминавате само със становище, че не подлежите на съгласуване. Ако все още нямате кладенец и водопровод, следва да подадете уведомление в "Басейнова дирекция" за намеренията си да си изградите такъв, както и да го регистрирате след това. А ако ще решите проблема, като се включите към близко минаващия водопровод, за вас е съгласуването на проекта във ВиК.

#11 - Е.ОН

След като е изработен Ел. проекта, трябва да бъде внесен за съгласуване в Е.ОН. Това е момента в който подписвате предварителния договор за присъединяване на обекта, към енергопреносната мрежа на дружеството.

#12 - Голяма община - ПБЗ, Озеленяване

Като част от инвестиционния проект, проектите ПБЗ(План за безопастност и здраве) и Озеленяване също трбява да бъдат изготвени от съответните специалисти. След като са готови се съгласуват в голяма община на петия етаж (дирекция "Устройство на територията").

#13 - подаване на комплекта документи за одобряване и издаване на строително разрешение

Ако сте стигнали до тук, то вие сте на стъпка преди заветното строително разрешение. Остава да съберете всичко в голяма торба и да се отправите към района си. Там подавате заявление за "Одобряване на технически и работни проекти". Всичко останало е чакане, отредения законов срок е 30 дни.

ВиК - съгласуване (ул. Прилеп 33)

Официален сайт на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Варна

Деловодство - тел. (052) 509-999 вътрешен 201

ВиК - Списък на най-често използваните услуги

ВиК - Списък на всички предлагани услуги

ВиК - Варна - Извадка от проектантските услуги актуални към 12.03.2009г.
- *ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ДО 50м 100.00лв.
- *ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ ДО 50м 100.00лв.
- *ПРОЕКТИРАНЕ НА ВОДОПРОВОД гл.IV т.7 до 200м 300.00лв.
- *ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ гл.IV т.8.5 400.00лв.
- ЧАСОВА СТАВКА ЗА ПРОЕКТАНТ 6.84лв.
- СЪГЛАСУВАНЕ НА ВИЗА м1:500 A4 - 12.50лв.
- СЪГЛАСУВАНЕ НА ВИЗА м1:1000 A4 - 15.00лв.
- СЪГЛАСУВАНЕ НА ВИЗА м1:500 A3 - 20.00лв.
- СЪГЛАСУВАНЕ НА ВИЗА м1:1000 A3 - 25.00лв.
- СЪГЛАСУВАНЕ НА ВИЗА м1:500 A2 - 30.00лв.
- СЪГЛАСУВАНЕ НА ВИЗА м1:1000 A2 - 40.00лв.
- СЪГЛАСУВАНЕ НА ВИЗА м1:500 A1 - 50.00лв.
- СЪГЛАСУВАНЕ НА ВИЗА м1:1000 A1 - 70.00лв.
- СЪГЛАСУВАНЕ НА ВИЗА м1:500 A0 - 80.00лв.
- СЪГЛАСУВАНЕ НА ВИЗА м1:1000 A0 - 100.00лв.
- ОБХВАТНА СКИЦА - 30.00лв.
- СЪГЛАСУВАНЕ НА ВИЗА м1:500 A4 експресна услуга - 50.00лв.
- СЪГЛАСУВАНЕ НА ВИЗА м1:1000 A4 експресна услуга - 50.00лв.
- СЪГЛАСУВАНЕ НА ВИЗА м1:500 A3 експресна услуга - 70.00лв.
- СЪГЛАСУВАНЕ НА ВИЗА м1:1000 A3 експресна услуга - 70.00лв.
- СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ВиК ОТКЛОНЕНИЯ-СГРАДА/ПАРЦЕЛ - 40.00лв.
- СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД - 40.00лв.
- СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ - 40.00лв.
- СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - 60.00лв.
- СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ експресна услуга - 60.00лв.
- ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА "В" - 20.00лв.
- ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА "К" - 20.00лв.
- ИЗДАВАНЕ СТАНОВИЩЕ ЗА НОВО СТРОИТЕЛСТВО - 50.00лв.
- ИЗДАВАНЕ СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - 25.00лв.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Цени за проектиране за определяне на минимални цени в устрийственото планиране и инвестиционното проектиране.
Всички цени са без ДДС.

Е.ОН - съгласуване (ул. Девня 2)

Официален сайт на "Е.ОН България Мрежи" АД

Е.ОН - Условия за присъединяване

Е.ОН - “Искане за проучване на условията за присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа” - ако страницата не се отваря, копие кеширано на 12.03.2009г. може да намерите тук.

Е.ОН - “Молба за предварително проучване възможностите за присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа” – в случаи на смяна предназначението на земята или изработване на ПУП/ПЗ. - ако страницата не се отваря, копие кеширано на 12.03.2009г. може да намерите тук.

Е.ОН - Предоставяне на графични данни и материали от техн. картотека и съгласуване на скици, визи, устройствени планове и схеми
- 30.50лв.
още...
Е.ОН - Извършване на проучвателна работа по външно ел. захранване, даване технически указания и издаване на удостоверение за мощност
- до 6kW - 36.50лв.
- от 7 до 15kW 48.70лв.
- от 16 до 50kW 60.80лв.
- от 51 до 100kW 85.20лв.
- от 101 до 200kW 146.20лв.
- от 201 до 500kW 170.50лв.
- от 501 до 1000kW 255.70лв.
- над 1000kW 608.90лв.
още...
Е.ОН - цени за присъединяване (за дължина на захранващото трасе до 25 м )
- от 0kW до 6kW - 444лв. (26лв. за всеки метър над 25м от захранващото трасе)
- от 7kW до 15kW - 696лв. (26лв. за всеки метър над 25м от захранващото трасе)
още...

Забележка:

Цените и бланките са актуални към 12.03.2009г.
Всички данни са взети от сайта на . "Е.ОН България Мрежи" АД


Valid XHTML 1.0! Valid CSS!